O státních svátcích bude zavřeno

Sběrný dvůr bude o sobotách –  státních svátcích –  dne 1.5.2021 a 8.5.2021 uzavřen.