Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude o sobotách –  státních svátcích –  dne 1.5.2021 a 8.5.2021 uzavřen.

Bioodpad 2021

Do nádoby na bioodpad patří: spadlé ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny …