Harmonogram svozu Bioodpadu v roce 2021

Do nádoby na bioodpad patří: spadlé ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny.

Svoz bude prováděn dle uvedeného harmonogramu. Hnědou popelnici přistavte večer před svozem příp. ráno před 6.00 hod. na místo, kam pravidelně přistavujete popelnici na směsný komunální odpad k odvozu odpadu nebo na určená stanoviště. Nádoba Vám bude vyprázdněna pouze tehdy, když se v ní nebudou nacházet odpady neslučitelné se sbíranými bioodpady jako např. tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady. Právě z důvodu, že je zapotřebí pro účely zpracování těchto odpadů na kvalitní tzv. „zelené komposty“ udržet i kvalitu sbíraných odpadů, žádáme Vás o respektování těchto pokynů. Pokud nebude obsah nádoby vyhovovat požadavkům na sbírané odpady, nebude Vám nádoba při svozu BIO odpadů vyprázdněna. Ve sběrném dvoře Benešov nad Ploučnicí mohou občané odevzdávat biologicky rozložitelný odpad bez poplatku v průběhu celého roku.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména mrazu, bude svoz proveden v náhradním termínu.

Každé sudé úterý

březen duben květen červen červenec srpen září říjen
6.4.2021

20.4.2021

4.5.2021

18.5.2021

1.6.2021

15.6.2021

29.6.2021

13.7.2021

27.7.2021

10.8.2021

24.8.2021

7.9.2021

21.9.2021

5.10.2021

19.10.21

 Zdroj: Kamila Zárubová, referentka odboru MIŽP, tel.: 412 589 827