Bioodpad 2021 ukončen

Svoz bioodpadu v roce 2021 byl z důvodu klimatických podmínek ukončen dne 29.11.2021.