Svozový kalendář 2023

Bioodpad – svozový kalendář 2023

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude o Vánočních svátcích uzavřen.

Svoz bioodpadu 2022 ukončen

Svoz bioodpadu v roce 2022 byl z důvodu klimatických podmínek ukončen dne 21.11.2022.

Country v plavkách

13. 8. 2022 od 15 hod. Vstupné – celodenní vstupenka na koupaliště

Bioodpad 2021 ukončen

Svoz bioodpadu v roce 2021 byl z důvodu klimatických podmínek ukončen dne 29.11.2021.

Country v plavkách

14. 8. 2021 od 15 hod. Vstupné – celodenní vstupenka na koupaliště