Country v plavkách

13. 8. 2022 od 15 hod. Vstupné – celodenní vstupenka na koupaliště

Bioodpad 2021 ukončen

Svoz bioodpadu v roce 2021 byl z důvodu klimatických podmínek ukončen dne 29.11.2021.

Country v plavkách

14. 8. 2021 od 15 hod. Vstupné – celodenní vstupenka na koupaliště

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude o sobotách –  státních svátcích –  dne 1.5.2021 a 8.5.2021 uzavřen.

Bioodpad 2021

Do nádoby na bioodpad patří: spadlé ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny …

Plán zimní údržby