Svoz bioodpadu v roce 2023 byl z důvodu klimatických podmínek ukončen.