Svoz bio odpadu pro rok 2023 bude pokračovat do prvních mrazů.

O tom zda svoz skutečně proběhne budete informováni na stánkách a facebooku města každý pátek před plánovaným svozem.