• v příloze naleznete rozpočet na rok 2018 včetně střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020