Svoz Bioodpadu

Svoz Bioodpadu 6.4.2021 neproběhl z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Nádoby ponechte přístupné. Pokud se povětrnostní podmínky zlepší, svoz bude proveden. Další plánovaný svoz proběhne 24.4.2021.